Czas wolnySport


          Nie bądź śmieszny. Po czymkolwiek, co wymaga większego wysiłku niż domino, rozłożyłbyś się fizycznie. Gdybyś ćwiczył, może dałoby się ciebie zapędzić do jakiejś niewinnej gry w rzutki. Widziano też podobnych tobie ludzi wpadających do basenu i usiłujących się z niego wydostać ku własnej i innych uciesze.
Spis treści
Czas wolny     

© Orbi