Pieniądze i domZawieranie umów


          Gdy ktoś chce wejść z tobą w jakiś interes wymagający dokumentu prawnego, daj na wstępie jasno do zrozumienia, że wszystkie koszty sądowe pokrywa on. Inaczej możesz mieć jeden z tych scenariuszy, kiedy to nakłaniasz swojego prawnika do sporządzenia umowy, wszyscy ją podpisują, a to, czego głównie dotyczy, nigdy nie zostaje zrealizowane, ponieważ nie miałeś głowy, żeby się tym zajmować. Tymczasem prawnik oczywiście zdziera z ciebie skórę, a tak radykalne ubytki nie są dla osoby leniwej zabawne.


Spis treści
Pieniądze i dom     

© Orbi